14 Temmuz 2017

Tarîkat

Tasavvuf yolu. Tarikat, lügatde yol mânâsına gelir. Tarikatların esâsını tasavvuf bilgileri teşkîl eder. Bu bilgilerin, insanlara farklı şekillerde sunulmasından tarikatlar meydana gelmiştir. Tasavvuf bilgilerinin hepsi Peygamber efendimizden gelmektedir.
14 Temmuz 2017

Nakşibendilik ve Bursevi Kolu

Sufiler Allah'a giden yolların mahlukatın nefesleri sayısınca olduğunu kabul ederler. Tasavvufi anlamda bu yollardan her birine "Tarikat" adı verilmiştir. Allah'a doğru yolculuğa çıkmak isteyen kimseler kendi meşrep ve mizaçlarına göre bu yollardan birini veya bir kaçını tercih ederek manevi terbiyelerini tamamlamaya çalışır.
14 Temmuz 2017

Rabıta nedir?

“Râbıta, İlâhî-Zâtî sıfatlarla tahakkuk etmiş ve müşahede makamına varmış bir kamil ve mükemmele kalp bağlayıp, huzur ve gıyabında o zatın suretini hayâl hazinesinde muhafaza etmekten ibarettir.”
14 Temmuz 2017

Hatm-î Hâcegân

Hâcegân Nakşibendiyye tarikatında özellikle de Hâlidiyye kolunda topluca yapılan zikre verilen isimdir.Her tarikatta yapılan toplu zikir farklı isimlerle anılmıştır.Örneğin Mevlevîlerin zikrine semâ,Kâdirîlerin zikrine devrân ,Yesevîlerin zikrine zikr-i erre,Celvetîlerin zikrine nısf-ı kıyâm,Şazelîlerin zikrine hadrâ denmiştir.

Bizim yolumuz;

Bizim yolumuz yokluk yoludur, kemalât yoludur, Cenab'ı Allah'ı razı edip salih kullardan olma yoludur, devletine ve milletine faydalı insan olma yoludur.

- Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hz

Mürşid kimdir?

"Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir." (Yasin 21. ayet)

"Her insan topluluğunu imamları ile birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse, onlar, en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar. " (İsra 71. ayet)

3 Ağustos 2017

Birlikte bir güzel hizmet daha!..

Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak için yine buradayız yine hazırız. Sizler de bu hizmet kervanında olmak istiyorsanız kurban bağışlarınız için bizleri arayın.
21 Haziran 2017

Sakal’ı Şerif Ziyareti Yapıldı

2016 yılında, dünyanın çeşitli Ülke ve bölgelerinde kurban kesimleri yapılarak ihtiyaç sahibi müslüman kardeşlerimize dağıtımı gerçekleştirildi.
20 Haziran 2017

Hilâfetin Gelmesi Şart!

Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hz. gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.
1 Ağustos 2017

Abdest

İslâm'da bazı ibâdetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi ibâdet olan temizlenme. Abdest kelimesi Farsça'da su anlamına gelen "âb" ile el anlamına gelen "dest" kelimelerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Arapça karşılığı olan "vudû" kelimesi hadislerde kullanılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de ise temizlik anlamında "tahâret" ve "zekâ" kelimeleri geçmektedir.
1 Ağustos 2017

Gusül (Boy) Abdesti

Fiil kökünden isim olan gusl, sözlükte; yıkanmak ve temizlenmek manasına gelir. "Gasele" fiili de, kirin suyla giderilmesi ve temizlenmesini ifade eder. Dini manada; gusül abdesti alması gereken bir kişinin tepeden tırnağa kadar vücudunun her tarafını hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamasıdır. Erginlik çağına gelmiş her müslüman erkeğin ve kadının şu durumlarda boy abdesti alması gerekir:
7 Mayıs 2014

Mevlana Şeyh Nazım Kıbrısi El Adil El Hakkani Hz. (K.S.)

Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde 21 Nisan 1922 (26 Şaban 1340) Cuma günü doğdu. Soyu, baba tarafından, Kadiri tarikatı kurucusu Abdülkadir Geylani Hazretlerine, anne tarafından ise Mevlevi tarikatı kurucusu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine dayanır. Baba tarafından dedelerinin soyu Peygamber ailesine dayanır.
6 Mayıs 2014

Mevlana Şeyh Abdullah El Faızî Dağıstani Hz. (K.S.)

Abdullah Dağıstani, Hicri 1309, Miladi 1891’de Dağıstan’da gelenekten hekim olan bir aileye doğdu. Babası bir hekim , ağabeyi de Rus ordusunda general rütbeli bir cerrahtı. Manevi yolda bir Nakşbendiyye mürşidi olan dayısı Şerafeddin Dağıstanî tarafından küçüklüğünden itibaren özel bir özen gösterilerek eğitildi ve ruhi yönden yetiştirildi..
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!